استایل هر فرد نشأت گرفته از روحیات درونی او و بیان کننده‌ی علائق، طرز تفکر و نگرش‌های او می‌باشد. لباسی که به تن داریم در واقع نشاندهنده‌ی ارتباطات موجود در درون ما بین مفاهیمی همچون «من کیستم» و «چه در ذهن دارم» می‌باشد.

لباس‌ها به خودی خود و تا زمانی که کسی آنها را به تن نکرده است هیچ مفهومی ندارند و زنده نیستند. این افراد هستند که به لباس‌ها هویت می‌بخشند نه اینکه لباس‌ها هویت‌بخش افراد باشند. بلکه هر فرد با نوع نگاه خاص خود به پوشش است که به مجموعه‌ای که به تن دارد هویت و زندگی می‌بخشد. این مجموعه همان چیزیست که استایل نامیده می‌شود و معمولا در دوره‌هایی طولانی از زندگی افراد ثابت بوده و تنها با تغییر درونی افراد است که تغییر می‌کند.

نوشته‌ها

تازه‌ترین‌ها در زمینه‌ی طراحی و تولید پوشاک، استایلینگ، مد و فشن