Client Satisfaction Survey Form (#3)

فرم نظرخواهی مشتریان

یکی از مهمترین اهداف شرکت طراحان هنرآور پوشاک کارو، بهبود و افزایش سطح رضایت مشتریان و ایجاد روابط عمیق و پایدار با ایشان است. از این روی، خواهشمند است با پاسخ دقیق به فرم نظرسنجی، ما را در تحقق این هدف یاری رسانید.


بخش فروش

موارد مربوط به بخش فروش


بخش تولید و تحویل

موارد مربوط به بخش تولید و تحویل سفارش


بخش مالی

موارد مربوط به بخش مالی


ارزیابی کلی

ارزیابی کلی شما از کارو


امیدواریم به یاری نظرات و دیدگاه‌های شما عزیزان، بیش از پیش در برآورده کردن نیازها و خواسته‌های شما موثر باشیم.